عکس

عکس (6)

جمعه, 06 اسفند 1400 20:57

کارخانه فـــــرش اپال

نوشته شده توسط

کــریل جنــوبی دســـتگاه بـــافت کلکســـیون لنــزو اپــــال

جمعه, 06 اسفند 1400 20:22

کلکسیون لِنــــــــزو

نوشته شده توسط

محصول جدید اپال 

رنگبندی متفاوت از بازار فرش مدرن ماشینی 

طراحی1200شانه وینتیج

سه شنبه, 23 شهریور 1400 15:59

کلکسیون فرش کهنه نمای اُپــال ؛ وینتیج

نوشته شده توسط

نمایش طرح 3119 از کلکسیون وینتیج اُپـال

خانه های تاریخی راوی اصالت و پیشینه ی هنر ایرانی است. تلفیق هنر نساجی و معماری کاشان ، اینجا به تصویر کشیده شده است.

شنبه, 26 تیر 1400 13:11

استراتژی تولید اُپال

نوشته شده توسط

 استراتژی فروش اُپال :

حفظ رابطه و تعهد طرفین ، تولید نیاز فعلی بازار و اهمیت تسریع سفارشات
شنبه, 05 تیر 1400 14:15

تولید چشمگیر محصولات گبه ماشینی اپال

نوشته شده توسط

جذابیت فرش های ماشینی کلاسیک (گبه) اپال

پنج شنبه, 27 خرداد 1400 14:53

کلکسیون آرت فرش اپال

نوشته شده توسط

فرش اپال ؛ کلکسیون آرت را به مجموعه تولیدات محصولات " 500 شانه، تراکم 1000 پلی پروپیلن هیت ست " خود اضافه کرد.